Make your own free website on Tripod.com

SACHA COKLJAT ONLINE

Welcome | Novosti - News | Magicno kazaliste | Hanna Dawidowich | Serenissima | Neobjavljeni stihovi | Galerija - Photos | Knjiga gostiju - Guests

Morska noć
 
 
Koja školjkama život daje
i žeđu koja punim čini usne tvoje,
tu, u sumrak, dok me svlači
pjenu volim
Tu, tiho što se obnoć, drznika kakva poput
na dvore prikrada i u naručaj se meni baca,
pa morem samim,
poput luda ljubavnika strasno
grize i u lice zarivlje zube svoje,
solju cjelujući mokru ranu,
što mi stvara
i ne štedeći se, smrtno voli
dok me ima,
tu, u samoj pjeni dok me gleda,
dok nas gledam,
dok se gubim,
kad se s galebovim krikom prvim
hrve, kad se topi,
koja gubi, koju ljubim, koja voli...

 
© Saša Čokljat
Sva prava kopiranja i distribucije iz knjige Magično kazalište, romana Hanna Dawidowich, te ostala prava kopiranja sa ove stranice, zadržava autor.